top of page
Livscoach, adhd, relationer

Varför jag brinner för att hjälpa just kvinnor med ADHD.

Kvinnohälsa är något som börjar ta mer och mer plats i forskning och studier världen över. Men det är fortfarande en lång väg kvar att gå. ADHD är inte nytt precis, men forskning har skett främst på pojkar och män och därför får många kvinnor inte den hjälpen eller förståelsen de behöver för sina symptom. Många kvinnor söker vårdcentraler för att få hjälpa med samsjuklighet som ADHD ofta bidrar till. Det kan vara ätstörningar, ångest, stressproblematik som utbrändhet och migrän. De får behandling för sjukdomsbilden men faller snabbt in i den igen, eller finner sig själva i ny problematik. När de söker är de ofta inte medvetna om att det är en samsjuklighet utan finner sig i det utlåtande läkaren gör ex. Utbrändhet. Om läkaren eller psykologen inte är påläst om ADHD symptom hos kvinnor är risken stor att de inte får den vidare utredning som krävs för att få RÄTT behandling. Kvinnor har redan kravbilden på sig av samhället och av sig själva att vara på ett visst sätt. Det är ofta vi som tar mest ansvar för hem, barn och relationer. Det är vi som får jobba extra hårt och prestera på arbetsplatser för att ens komma i närheten av våra manliga kollegor. Vi tar det emotionella ansvaret i relationer och är projektledare av rang. Lägg på en ADHD hjärna som ständigt söker dopamin kickar genom att t ex hålla dig i rörelse, vara igång, uppmärksamhets problematik och svårt att prioritera aktiviter eller tid vilket ofta leder till missberäkning. Som i sin tid leder till stress, känsla av misslyckande, skuld och skam.


När jag fick min diagnos såg jag snabbt hur min utbrändhet, det överdrivna kontrollbehovet och känslan av att varje kväll vara helt förstörd. Förstörd i att inte kunna röra mig fysiskt för att jag både mentalt och fysiskt varit för aktiv under dagen. Medicineringen är en nyckel till att jag idag fungerar så pass bra i min diagnos som jag gör. En ännu viktigare nyckel är att jag skapar mina egna förutsättningar. Jag går min egen väg. Jag klev ur måsten och borden, hittar sätt och vägar för hur jag och min adhd hjärna ska leva det här livet till ''vår'' fördel. Jag anpassar mig inte längre efter samhällets mallar utan skapar det liv jag behöver för att jag ska må bra. Jag snubblar och trasslar in mig i livets gång pga mig diagnos och de symptom den ger men jag är snäll mot mig själv. Reser mig och trasslar mig loss.


Jag vill att fler kvinnor och helst alla kvinnor som tror sig ha eller har ADHD ska känna att de är grymma och helt fantastiska TACK VARE sin diagnos. Inte misslyckade pga av den. JA den sätter krokben men det gör begränsande bilder om sig själv också. Jag vill stärka självkänslan hos dig som kämpar med dina symptom, hjälpa dig skapa ett liv utformat efter hur du med din adhd-hjärna fungerar. Så att du skapar bilden av dig själv som en modig kvinna som stärks av din sårbarhet, växer av dina fall och reser dig närmre det liv du vill leva.


Stor kram, Carolina


Comments


bottom of page