top of page
Livscoach, adhd, relationer

Self-care för dig med ADHD:adhd hjälp adhd må bra

1. Skapa en daglig rutin: Struktur och rutiner kan hjälpa till att skapa stabilitet och förutsägbarhet i vardagen.


2. Använd en planner eller digital kalender: Håll koll på uppgifter och deadlines genom att använda en planner eller en app för att organisera din tid och att göra-lista.
3. Ta regelbundna pauser: Bygg in regelbundna pauser i ditt arbetsflöde för att undvika överstimulering och att bränna ut dig.


4. Rör på dig regelbundet: Motion har visat sig vara en effektiv strategi för att hantera ADHD-symptom och förbättra fokus och koncentration.


5. Prioritera sömn: Se till att du får tillräckligt med sömn varje natt för att återhämta dig och hålla hjärnan i balans.


6. Använd mindfulness och meditation: Praktisera mindfulness och meditation för att öka närvaron och minska stress.


7. Skapa en lugn plats: Ha en plats där du kan dra dig tillbaka när du behöver lugn och ro, med möjlighet att sätta på lugn musik eller fördjupa dig i en bok.


8. Utforska samtalsstöd: Kognitiv beteendeterapi, coachning & mentalträning,


9. Begränsa distraktioner: Skapa en arbetsplats eller studiemiljö som är fri från distraktioner, med begränsad tillgång till mobiltelefoner och andra störande element.


10. Sök stöd och gemenskap: Bygg upp en supportgrupp med andra kvinnor med ADHD för att dela erfarenheter, ge och få stöd samt skapa en känsla av gemenskap och förståelse.

Comments


bottom of page