top of page

''Alla har väl en släng av ADHD?''

Att många har problematiken kan stämma, men det är viktigt att skilja på att de som blir diagnoserade faktiskt lever med ett neuropykiatriskt funktionshinder. Forskningen och de tester som görs vid adhd screening är anpassade för pojkar och män. Detta gör att kvinnor ofta går odiagnoserade och lever med svårhanterlig samsjuklighet som depression, ätstörning, utbrändhet & sjukskrivningar. 

Hur ADHD problematik kan yttra sig hos kvinnor:

Stress/Utbrändhet

 • Tar på sig andras energi

 • Oroar sig mycket & bär ofta självtvivel

 • Skjuter saker till ''senare'' som sedan inte blir gjorda.

 • Faller ur rutiner.

 • Huvudvärk

 • Popcornhjärna. Tankar som konstant rusar, speciellt på kvällen. 

Relationer

 • Behöver återhämtningstid.

 • Orimliga utbrott.

 • Stannar sällan upp för att ta reda på hur saker faktiskt känns. 

 • Anpassar sig lätt efter andra för att passa in.

 • Svårt att sätta ord på känslor

 • Pratar alldeles för mycket och för snabbt eller drar sig tillbaka och är tyst.

Social ångest

 • Svårt att vara i större ansalmingar

 • Utmaningar att svara i telefon eller på meddelande.

 • Undviker kontakt med bekanta vid möte på stan.

 • Får panik av att vara med på sociala tillställningar där det inte känns helt tryggt.

coach, adhd, kvinna, stress, ångest, avslappning